Frivillige foreninger

Både danskere og nordmænd er foreningsmennesker. Forskellige opgørelser viser, at der i begge lande findes 100.000 foreninger eller flere. 41 procent af danskerne er frivillige, mens det gælder hele 61 procent af nordmændene. Alligevel spiller frivillige foreninger en lidt mindre rolle i de norske kommuners innovation. Frivillige foreninger spiller en rolle i 8 procent af de norske kommunale innovationer og i 16 procent af de danske. Da der ikke mangler frivillige nordmænd, er forklaringen måske, at de norske kommuner har lidt mindre fokus på eller tradition for samspil med frivillige i innovationssamarbejdet.