Offentligt samarbejde inden for samme kommune

I både de danske og de norske kommuner samarbejdes der ofte om innovation mellem arbejdspladser inden for den samme kommune. Blandt de kommunale innovationer sker 56 procent af de danske og 57 procent af de norske i samarbejde mellem flere arbejdspladser inden for samme kommune. Hyppigheden af de interne samarbejder er således bemærkelsesværdigt ens i de to lande.