Om Innovationsbarometeret

Innovationsbarometeret er verdens første officielle statistik over offentlig innovation

xjENAnLZKfo

Video: Se hvad Innovationsbarometeret er – og hvordan du kan bruge det.

Innovationsbarometeret er et samarbejde mellem COI og Danmarks Statistik.

Statistikken var den første af sin art i verden, da den første gang udkom i 2015. Anden udgave udkom løbende i 2018 og 2019. Dataindsamling til tredje udgave blev sat i gang i begyndelsen af 2020, og de overordnede resultater blev offentliggjort sidst i 2020.

I løbet af 2021 vil der løbende blive udgivet flere analyser på baggrund af de seneste tal.

  1. udgave 2. udgave 3. udgave
Måler innovation i perioden... 2013-2014 2015-2016 2018-2019
Antal svar 1.255 2.363 2.271
Svarprocent 35 % 50 % 50 %

 

Sådan kan du bruge Innovationsbarometeret

Der er flere formål med Innovationsbarometeret. Blandt de vigtigste er:

  • at inspirere arbejdspladserne i arbejdet med at øge kvaliteten og effektivi­teten gennem innovation ved at vise, 'hvad de andre gør',
  • og at give den offentlige sektors beslutningstagere et solidt fundament for arbejdet med at udvikle den offentlige sektor.
  • Innovationsbarometeret bliver også brugt som materiale på uddannelsesinstitutioner, til lederudvikling i den offentlige sektor og til at aflive myter og falske antagelser.
GGgnIID2--Y

Video: Se analysechef Ole Bech Lykkebo fortælle om Innovationsbarometeret.

Sådan har vi indsamlet data

Innovationsbarometeret bygger på svar fra et elektronisk spørgeskema, der er sendt til ledere af udvalgte offentlige arbejdspladser. Lederen på arbejdspladsen har svaret på en række spørgsmål om arbejdspladsens innovationsaktivitet inden for en to-årig periode, med særlig fokus på arbejdspladsens evt. seneste innovation.

Figur med spørgeskemaets opbygning - Innovationsbarometeret

Figur: Spørgeskemaets opbygning.

Arbejdspladserne er udvalgt af Danmarks Statistik, og svarene er efterfølgende vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. Data er indsamlet i samarbejde med et eksternt analysebureau. I seneste dataindsamling er der opnået en svarprocent på 50 procent.

Hvad er offentlig innovation?

Offentlig innovation er at gøre noget nyt i den offentlige sektor, som skaber værdi. Innovation kan for eksempel være nye eller væsentligt ændrede serviceydelser, produkter, processer og organisationsformer eller måder at kommunikere med omverdenen på.

  • Innovationen skal være ny for arbejdspladsen selv, men den må gerne være udviklet af andre. Derimod er det et krav, at innovationen har skabt værdi.
  • Værdien af offentlig innovation kan have flere former: Det kan være indfrielse af politiske mål, stigende effektivitet, højere kvalitet, styrket demokrati, øget medarbejdertilfredshed eller politiske mål.
  • Definitionen er tilpasset den offentlige sektor men lægger sig tæt op af den private innovationsdefinition i OECD's retningslinjer (Oslo-manualen).
Definitionen af offentlig innovation.

Figur: Definitionen af offentlig innovation.

Copenhagen Manual

I november 2019 begyndte arbejdet på en Copenhagen Manual – en brugerorienteret guide og ny international standard for måling og udvikling af innovation i den offentlige sektor baseret på det danske Innovationsbarometer.

Den bliver skabt i samarbejde med organisationer i de fire lande, der allerede har kopieret det danske Innovationsbarometer (Norge, Sverige, Finland og Island) samt organisationer fra en lang række andre lande. Følg processen på Copenhagens Manuals hjemmeside: innovationbarometer.org.

Download spørgeskemaet   Find publikationer   Tilbage til forsiden