Om Innovationsbarometeret

Hvad er Innovationsbarometeret?

Innovationsbarometeret er et samarbejde mellem COI og Danmarks Statistik.

Statistikken var den første af sin art i verden, da den første gang udkom i 2015. Anden udgave udkom løbende i 2018 og 2019. Den er baseret på svar fra 2.363 kommunale, regionale og statslige arbejdspladser af alle slags – svarende til hver sjette offentlige arbejdsplads. 

Dataindsamling til tredje udgave af Innovationsbarometeret sættes i gang i begyndelsen af 2020.

Hovedformålet med Innovationsbarometeret er at inspirere arbejdspladserne i arbejdet med at øge kvaliteten og effektivi­teten gennem innovation ved at vise, 'hvad de andre gør', og at give den offentlige sektors beslutningstagere et solidt fundament for arbejdet med at udvikle den offentlige sektor. Undersøgelsen er fuldt repræsen­tativ for den offentlige sektor og er gennemført i henhold til de internationale retningslinjer for innovationsstatistik (Oslo-manualen).

Innovationsarbejde i fokus

Innovationsbarometerets undersøgelse (runde 2) er baseret på to spørgeskemaer: Ét udsendt til et repræsentativt udsnit af offentlige arbejdspladser på et institutionsniveau – lige fra børnehaver, gymnasier og biblioteker til politistationer og uddannelsesinstitutioner - og ét udsendt til forvaltningen i samtlige 98 kommuner, 5 regioner og 18 departementer.

Spørgeskemaet til de offentlige arbejdspladser spørger ind til, hvorvidt arbejdspladsen har indført en innovation i 2015-2016. Herefter følger en række spørgsmål ang. type af innovation, genbrug og kopiering af andres løsninger, igangsættelse, samarbejder, finansiering, spredning af innovation, værdi, evaluering, fremmende og hæmmende faktorer og organisationskultur på arbejdspladsen. Informationer om arbejdspladsen er tilkoblet spørgeskemaet via Danmarks Statistik.

Spørgeskemaet til forvaltningerne i kommuner, regioner og departementer omhandler det innovationsstrategiske fokus i form af politiske og administrative innovationsstrategier, centrale og decentrale innovationsenheder og puljer.

Sætter tal på innovation

I 2016 besvarede 2.363 offentlige arbejdspladser spørgeskemaet. Det svarer til, at 1 ud af 6 offentlige arbejdspladser deltager i anden runde af Innovationsbarometeret. Det er endnu flere end 2015, hvor 1.255 offentlige arbejdspladser deltog.

Af de 121 forvaltninger deltager 72 forvaltninger svarende til 60 % af samtlige forvaltninger i 2016.

Besvarelserne fra de offentlige arbejdspladser er statistisk vægtet, så data afspejler hele populationen af arbejdspladser i den offentlige sektor. Det er frivilligt og anonymt at svare på spørgeskemaet. Indsamling og indhentning af data er lavet i samarbejde med Voxmeter og Danmarks Statistik.

Læs mere og find gode eksempler på innovation i den offentlige sektor ved at klikke på knappen herunder:

Tilbage til Innovationsbarometeret