OPFIND ET PRODUKT

34 %

... af de offentlige innovationer tager nye produkter i brug

Del illustration Download illustration

ET PRODUKT KOMMER SJÆLDENT ALENE

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer indført i 2015-2016, der dækker over ændringer inden for hhv. en, to, tre eller alle fire innovationstyper: Proces-og organisation, serviceydelser, produkter og kommunikation. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af innovative arbejdspladser. Antal observationer = 1.942.

Del illustration

HVER TREDJE OFFENTLIGE ARBEJDSPLADS HAR INDFØRT EN PRODUKTINNOVATION I 2015-2016

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige arbejdspladser, der har indført en proces-eller organisatorisk innovation, serviceinnovation, kommunikationsinnovation, produktinnovation eller én innovation, uanset type, i 2015-2016. Spørgsmålet lyder: “Har jeres arbejdsplads i perioden 2015-2016 indført… - Nye eller væsentligt ændrede produkter? – Nye eller væsentligt ændrede serviceydelser? – Nye eller væsentligt ændrede processer eller måder at organisere arbejdet på? – Nye eller væsentligt ændrede måder at kommunikere med omverdenen på?”. Resultaterne er opvægtet til den samlede population af offentlige arbejdspladser. Antal observationer = 2.362.

Del illustration

Case

SENSORBLE GIVER BEDRE LIVSKVALITET TIL BORGERE MED INKONTINENS

icon-check.png En ble med en chip, der registrerer tidspunkt for vandladning og vandladningsmængde, sikrer bedre udredning og giver bedre livskvalitet og værdighed til borgere med inkontinens. Bleen, der er indført i Hjørring Kommune, har bl.a. ført til færre bleskift og lækager.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Det offentlige kan blive bedre til innovation ved at erkende, at man på nogle områder har en særligt høj viden og løser behov, som har kommercielt potentiale. Men der er langt fra behov og idé til et markedsmodent produkt, og her er der brug for gode rammer og samarbejdsprocesser. Et nyt produkt skal løbende udvikles og testes i den daglige praksis, hvor tiden er knap og ressourcerne få. Derfor skal både den private og offentlige aktør have direkte incitamenter til at deltage i udviklingen og mulighed for at integrere den i det daglige arbejde.”

Del citat

Kasper Edwards, seniorforsker, DTU Management Engineering.

Kasper Edwards forsker i innovative processer, produktivitet og arbejdsmiljø og er medlem af Center for Offenligt Innovations Innovationspanel. Kontakt: 45 25 60 10, kaed@dtu.dk

Case

KEMOPUMPE SPARER SENGEPLADS OG SÆTTER KRÆFTPATIENTER FRI

icon-check.png 550 sengedage fordelt på 75 patienter har Hæmatologisk Klinik ved Rigshospitalet sparet i løbet af knapt to år ved at give kemoterapi med en bærbar pumpe i stedet for at indlægge patienterne. En sengedag for en leukæmipatient koster gennemsnitligt mellem 5.000 og 6.000 kr. Samtidigt kan patienterne leve et mere normalt liv sammen med deres pårørende og udsættes bl.a. for mindre risiko for hospitalsinfektioner.

Læs hele casen her

Case

DIGITAL GENOPTRÆNING SPARER KØREPENGE OG BEHANDLERTID

icon-check.png Op til 18 pct. kan kommunerne spare pr. borger, der benytter genoptræningsteknologi hjemme efter en knæ- eller hofteoperation. Besparelserne sker primært på transport og i mindre grad på fysioterapitimer. 96 pct. af borgerne erklærer sig tilfredse med hjemmetræningen, og effekten er lige så god som ved holdtræning. Terapeuter og borgere udtrykker samtidig glæde over mere motiverende, individualiserede og fleksible forløb.

Læs hele casen her