OPFIND ET PRODUKT

22 %
af de offentlige innovationer tager nye produkter i brug