ORGANISER SMARTERE

81 %
af offentlige arbejdspladser har indført nye og forbedrede processer eller måder at organisere arbejdet på 

Åben illustration ORGANISER SMARTERE Download illustration

Proces- og organisatorisk innovation indgår i fire ud af fem offentlige innovationer

Figuren viser, hvor ofte proces- og organisatorisk innovation er en del af offentlige arbejdspladsers seneste innovation. Figuren viser andelene, der til spørgsmålet ”Hvilke(n) type(r) innovation er din arbejdsplads’ seneste innovation?” kun har valgt svarmuligheden "Nye eller væsentligt ændrede processer eller måder at organisere arbejdet på" eller har valgt proces- og organisatorisk innovation som ét af flere svar (sammen med produktinnovation, serviceinnovation og/eller kommunikationsinnovation). Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Proces- og organisatorisk innovation indgår i fire ud af fem offentlige innovationer"

Proces- og organisatorisk innovation er oftere den første af sin slags – og sjældnere en kopi

Figuren viser, hvor ofte proces- og organisatorisk innovation er genbrug af andres løsninger, sammenlignet med hvor ofte innovation, der ikke er proces- og organisatorisk innovation, er genbrug af andres løsninger. Innovationer, hvor proces- og organisatorisk innovation er én af flere typer innovation i den samlede innovation, er her medregnet som proces- og organisatorisk innovation. Den samlede forskel er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene, som figuren bygger på, er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer ikke til 100 %, fordi figuren ikke viser ”Ved ikke”-svar til, om innovationen er genbrug af andres løsninger. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

 

Åben illustration "Proces- og organisatorisk innovation er oftere den første af sin slags – og sjældnere en kopi"

Case

Ny ungeindsats sender unge i uddannelse og sparer millioner

På godt to år har Brønderslev Kommune nedbragt antallet af unge på uddannelseshjælp fra 360 til 230 og sparet millioner af kroner. Det er bl.a. resultatet af et nyt UngeCenter, der via en tværfaglig og helhedsorienteret indsats hjælper de unge i uddannelse.

Læs hele casen her

"Forskningen giver os ikke en præcis opskrift på, hvordan man kan fremme innovation. Den sociale virkelighed er kompleks, og mennesker er ikke robotter, som kan styres præcist, og derfor vil én organisationsopskrift sjældent virke ens alle steder. Men vi kan strække forskningen så langt, at det ofte er en fordel for innovationen, når organisationer går systematisk til værks, bruger innovationsmetoder og sikrer en vis decentral autonomi. For det giver rammer for og plads til eksperimenter hos medarbejdere og ledere i de udførende led tæt på borgere og virksomheder."

Åben citat fra Mads Leth Jakobsen, forsknings- og analysechef for afdelingen VIVE Styring og Ledelse.

Mads Leth Jakobsen, forsknings- og analysechef for afdelingen VIVE Styring og Ledelse.

Kontakt: 33 48 08 15
malj@vive.dk

Case

Omlagt inklusionsindsats leverer stabilitet og besparelser

3 mio. kr. sparer Gentofte Kommune årligt efter at have erstattet et centralt korps af støttepædagoger med decentralt forankrede medarbejdere og efteruddannelse af pædagoger lokalt på institutionerne. Børnene oplever i mindre grad at være årsag til “problemer” og hjælpes til at indgå i fællesskaber med de andre børn, og pædagogerne oplever at levere en bedre kvalitet.

Læs hele casen her

Besøg også...

Find flere gode eksempler i COI's casesamling

Serviceinnovationer, medarbejderdrevne innovationer, innovationer skabt i samarbejde: Lad dig inspirere af mere end 60 gode eksempler på offentlig innovation fra hele landet.

Gå til side