Proces- og organisatorisk innovation indgår i fire ud af fem offentlige innovationer

Figuren viser, hvor ofte proces- og organisatorisk innovation er en del af offentlige arbejdspladsers seneste innovation. Figuren viser andelene, der til spørgsmålet ”Hvilke(n) type(r) innovation er din arbejdsplads’ seneste innovation?” kun har valgt svarmuligheden "Nye eller væsentligt ændrede processer eller måder at organisere arbejdet på" eller har valgt proces- og organisatorisk innovation som ét af flere svar (sammen med produktinnovation, serviceinnovation og/eller kommunikationsinnovation). Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.