Proces- og organisatorisk innovation er oftere den første af sin slags – og sjældnere en kopi

Figuren viser, hvor ofte proces- og organisatorisk innovation er genbrug af andres løsninger, sammenlignet med hvor ofte innovation, der ikke er proces- og organisatorisk innovation, er genbrug af andres løsninger. Innovationer, hvor proces- og organisatorisk innovation er én af flere typer innovation i den samlede innovation, er her medregnet som proces- og organisatorisk innovation. Den samlede forskel er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene, som figuren bygger på, er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer ikke til 100 %, fordi figuren ikke viser ”Ved ikke”-svar til, om innovationen er genbrug af andres løsninger. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.