KOMPLEKSE ORGANISATORISKE INNOVATIONER FØRER OFTERE TIL ØGET KVALITET

Procentandele af offentlige innovationer, der har ført forbedret kvalitet med sig fordelt på, hvilken innovationstypekombination den seneste innovation bestod af. Der er kun vist de innovationstyper, der i signifikant højere eller lavere grad fører øget kvalitet med. Resultaterne er opvægtet til den samlede population af offentlige arbejdspladser. Antal observationer = 1.942.