ORGANISER SMARTERE

70%

... af offentlige arbejdspladser har indført nye og forbedrede processer eller måder at organisere arbejdet på