ORGANISER SMARTERE

81 %
af offentlige arbejdspladser har indført nye og forbedrede processer eller måder at organisere arbejdet på