LOVGIVNING OG NATIONALE POLITISKE KRAV SPILLER LIDT OFTERE EN ROLLE I KOMMUNALE INNOVATIONER END I STATSLIGE

Procentandele af offentlige innovationer, der er igangsat af eller fremmet af den nærmeste politiske ledelse i hhv. kommune, region og stat. Den nærmeste politiske ledelse spiller en signifikant større rolle i kommunerne, end den gør i staten. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.