SAMARBEJD PÅ TVÆRS

79%

... af de offentlige innovationer er sket i samarbejde med en eller flere eksterne samarbejdspartnere

Del illustration Download illustration

79 PCT. AF DE OFFENTLIGE INNOVATIONER SKER I SAMARBEJDE MED EN ELLER FLERE SAMARBEJSPARTNERE UDEN FOR ARBEJDSPLADSEN

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der er udført i samarbejde med andre uden for egen arbejdsplads, dvs. uden for fx den enkelte børnehave eller det enkelte hospital. Spørgsmålet lyder: “Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende under udviklingen af den seneste innovation?”. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.

Del illustration

EKSTERNT OFFENTLIGT SAMARBEJDE ER FORBUNDET MED STØRRE SANDSYNLIGHED FOR HØJERE KVALITET

Fig_kap7_7.jpg

Procentandel af offentlige innovationer, der fører til øget kvalitet fordelt på samarbejdspartnere. Arbejdspladser, der samarbejder med offentlige arbejdspladser uden for egen kommune, region eller ministerområde rapporterer signifikant oftere, at den seneste innovation har ført til øget kvalitet. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.

Del illustration

quote-dummy.jpg

“Offentlige arbejdspladser tror ofte, de er mere ens og forstår hinanden bedre, end de gør. Men at få et tværsektorielt innovationssamarbejde til at fungere kræver, at man tilrettelægger en proces, hvor man kan få øje for ligheder og forskelligheder. Ledetråden i de processer bør være en oprigtig nysgerrighed på de mennesker, de offentlige parter bistår på den ene eller anden måde. Velfærd er noget, vi gør for hinanden – indlevelse og empati er forudsætningen for at kunne gøre det bedre.”

Del citat

Thomas Hammer-Jakobsen, leder, leder, Copenhagen Healthtech Cluster.

Copenhagen Healthtech Cluster identificerer og initierer sunde vækstmuligheder på tværs af hospitals- og plejesektorerne – muligheder, der kan skabe vækst for private virksomheder og bedre sundhed for borgerne. Kontakt: 61 19 37 31, thj@copcap.com

Case

BREDT SAMARBEJDE SKABER TRYGHED PÅ TOGSTATIONER

icon-check.png I Sydsjælland og Lolland-Falsters Politikreds er det lykkedes at nedbringe antallet af urohændelser med 15 pct. og samtidig øge trygheden på fem større togstationer med syv pct., ifølge DSB’s tryghedsindeks. Det er resultatet af et bredt samarbejde mellem politi, kommuner, DSB, Lokaltog og Banedanmark. Projektet har også skabt værdifulde tværsektorielle relationer.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Når samarbejde på tværs af forskellige arbejdspladser i den offentlige sektor står så højt på dagsordenen, skyldes det en bred erkendelse af, at hverken udfordringer eller løsninger ligger hos en enkelt aktør, men findes i snitfladerne mellem sektorer, fagligheder og organisationer. Rigtig mange er godt i gang, men nogle gange har vi en tendens til at sætte os selv og vores egen organisation i centrum for forandringerne. Måske skulle vi øve os i at være på sidelinjen eller i periferien af langt flere samarbejder. Det handler bl.a. om noget så banalt som nysgerrighed. Om at være mere Spørge Jørgen end Byggemand Bob.”

Del citat

Astrid Læssø, partner, Udviklingsbureaet BETA, tidligere direktør for Mandag Morgen Velfærd.

Kontakt: 22 98 07 51, al@ubeta.dk

Case

BORGER-APP GIVER KOMMUNEN TIP OM REPARATIONER

icon-check.png Ved en fælles indsats har en række kommuner udviklet appen ”Rapport fra Stedet”, hvor borgere kan indberette tilfælde af f.eks. huller i vejen og mørklagte gader direkte fra deres mobiltelefon. Muligheden for at give et hurtigt tip har betydet flere henvendelser og forenklede sagsgange i flere kommuner. Jammerbugt Kommune har eksempelvis fået 400 indberetninger alene i 2017.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Ofte taler vi i det offentlige om, at borgere har komplekse problemer. Nøglen til velfærdsinnovation ligger i at erkende, at det er det offentlige, der har komplekse problemer, fordi vi har valgt at organisere os og styre på bestemte måder. Når vi tager ansvaret for kompleksiteten på os, kan vi bedre gøre noget ved den. Vi kan finde et fælles sprog og en fortælling om det, vi vil skabe sammen. I stedet for at tænke ud fra vores faggrupper må vi sætte vores faglige identiteter i spil – og indse, at vi kun leverer noget, fordi andre leverer noget andet.”

Del citat

Klaus Majgaard, adjunkt, ph.d., centerleder ved Center for Virksomhedsudvikling og ledelse, Copenhagen Business School.

Klaus Majgaard har mere end 20 års teoretisk og praktisk erfaring med offentlig styring. Han startede som konsulent hos Deloitte og blev senere kontorchef i Økonomistyrelsen, børne- og ungedirektør i Odense Kommune og kommunaldirektør i Furesø Kommune. Forfatter til bl.a. bogen “Offentlig styring. Simpel, reflekteret og transformativ”. Kontakt: 38 15 21 30, kma.om@cbs.dk

quote-dummy.jpg

COI Innovationspraktik skaber nye samarbejdsrelationer: “Det er forbløffende, så meget man får ud af at få et eksternt blik på sin egen organisation. Spørgsmål og input fra praktikanterne gjorde os væsentligt klogere på vores næste skridt. Oveni kommer så værdien af, at vi har fået blivende relationer til flere andre arbejdspladser.”

Del citat

Janni Retoft, centerleder, work4you, Viborg Kommune. Vært for tre innovationspraktikanter i 2015 – og fire i 2016.

Janni Retoft, centerleder, work4you, Viborg Kommune. Vært for tre innovationspraktikanter i 2015 – og fire i 2016.

Kontakt: jre@viborg.dk

 

quote-dummy.jpg

COI Innovationspraktik skaber nye samarbejdsrelationer: “På togturen fra København til Aalborg var jeg indrømmet stadigt ret skeptisk: Kunne jeg lære noget af en flok nordjyder. Tilmed regionalt ansatte. Den to timers langsomme snak over velkomstkaffetåren gjorde det ikke bedre. Men efter fire dage i innovationspraktik var al min skepsis vendt til forundring og begejstring. Mine værter var på lange stræk flere år foran med professionaliseringen af innovationsarbejdet. Jeg kunne tage bunker af konkrete værktøjer med hjem og implementere i Frederiksberg Kommune. Og samarbejdet er fortsat. Vi har nu i snart et år været i kontakt hver tredje uge.”

Del citat

Kristina Velser, tidligere Frederiksberg Kommune. Var i 2015 i innovationspraktik på Idéklinikken (Aalborg Universitetshospitals innovationsenhed, se også kapitel 13). I dag leder af Gladsaxe Pædagogiske Videnscenter, Gladsaxe Kommune.

Kontakt: Kontakt: 39 57 62 65, krivel@gladsaxe.dk