EKSTERNT OFFENTLIGT SAMARBEJDE ER FORBUNDET MED STØRRE SANDSYNLIGHED FOR HØJERE KVALITET

Procentandel af offentlige innovationer, der fører til øget kvalitet fordelt på samarbejdspartnere. Set i forhold til innovationer udført uden noget samarbejde med aktører uden for arbejdspladsen opnås der signifikant oftere højere kvalitet i innovation udført i samarbejde med hver af de i figuren nævnte aktører. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation i perioden 2015-2016. Antal observationer = 1.942.