EKSTERNT OFFENTLIGT SAMARBEJDE ER FORBUNDET MED STØRRE SANDSYNLIGHED FOR HØJERE KVALITET

Procentandel af offentlige innovationer, der fører til øget kvalitet fordelt på samarbejdspartnere. Arbejdspladser, der samarbejder med offentlige arbejdspladser uden for egen kommune, region eller ministerområde rapporterer signifikant oftere, at den seneste innovation har ført til øget kvalitet. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.