SAMARBEJD PÅ TVÆRS

79%

... af de offentlige innovationer er sket i samarbejde med en eller flere eksterne samarbejdspartnere