ET STORT FLERTAL AF KOMMUNERNE, REGIONERNE OG MINISTERIERNE HAR OVERORDNET STRATEGISKE INNOVATIONSINDSATSER

Procentandele af kommuner, regioner og ministerier, der i 2014 har svaret ja til at have en innovationspulje med administrativ eller politisk udmøntning, en samlet innovationsstrategi, der er administrativt eller politisk vedtaget, en central eller decentral innovationsenhed, én af delene eller én af delene inkl. hvis undervejs. Resultaterne er ikke opvægtet til den samlede population af kommuner, regioner og ministerier. Antal observationer = 79.