NÆSTEN HVER ANDEN KOMMUNE, REGION OG MINISTERIUM HAR POLITISK BESLUTNING BAG INNOVATIONSINDSATS

Procentandele af kommuner, regioner og ministerier, der har politisk beslutning bag deres innovationsstrategi eller innovationspulje i 2014. “Politisk beslutning” udgør de organisationer, der har svaret, at de har en samlet innovationsstrategi, som er politisk vedtaget og/eller har svaret, at de har en innovationspulje, hvorfra der udmøntes midler efter konkret politisk beslutning. Resultaterne er ikke opvægtet til den samlede population af kommuner, regioner og ministerier. Antal observationer = 79.