SATS STRATEGISK

86%

... af kommunerne, regionerne og ministerierne har en strategisk innovationsindsats

Del illustration Download illustration

ET STORT FLERTAL AF KOMMUNERNE, REGIONERNE OG MINISTERIERNE HAR OVERORDNET STRATEGISKE INNOVATIONSINDSATSER

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af kommuner, regioner og ministerier, der i 2014 har svaret ja til at have en innovationspulje med administrativ eller politisk udmøntning, en samlet innovationsstrategi, der er administrativt eller politisk vedtaget, en central eller decentral innovationsenhed, én af delene eller én af delene inkl. hvis undervejs. Resultaterne er ikke opvægtet til den samlede population af kommuner, regioner og ministerier. Antal observationer = 79.

Del illustration

NÆSTEN HVER ANDEN KOMMUNE, REGION OG MINISTERIUM HAR POLITISK BESLUTNING BAG INNOVATIONSINDSATS

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af kommuner, regioner og ministerier, der har politisk beslutning bag deres innovationsstrategi eller innovationspulje i 2014. “Politisk beslutning” udgør de organisationer, der har svaret, at de har en samlet innovationsstrategi, som er politisk vedtaget og/eller har svaret, at de har en innovationspulje, hvorfra der udmøntes midler efter konkret politisk beslutning. Resultaterne er ikke opvægtet til den samlede population af kommuner, regioner og ministerier. Antal observationer = 79.

Del illustration

quote-dummy.jpg

”Det er de antagelser og forestillinger, vi i forvejen har i hovedet, der sætter begrænsninger for virkelysten. De gode ideer skal slippes løs, men det kan de først blive, når vi ikke længere sidder fast i vanetænkning. Derfor arbejder vi på at være mental frikommune.”

Del citat

Lisa Gramkow Østergaard, chefkonsulent, Ledelsessekretariatet, Ikast-Brande Kommune.

Kontakt: 99 60 41 63, ligra@ikast-brande.dk

Case

EN SAMLET STRATEGI BANER VEJEN FOR INNOVATION

icon-check.png Siden 2011 har Ringkøbing-Skjern Kommune arbejdet med en innovationsstrategi, der fokuserer på at drage fordel af medarbejdernes motivation til at komme med nye løsninger til driften. Det har både løftet ledernes evne til at lede innovation og gjort det nemmere for medarbejdere at få deres gode ideer omsat.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

”Nullermænd har det med at vokse. Så en innovationsenhed må bevæge sig i en bane udenom nullermanden, dvs. det hierarkisk opbyggede bureaukrati, og det er nødvendigt ikke at komme for tæt på, for så bliver man indfanget. En innovationsenhed kunne bevæge sig som et flyvende tæppe både på langs og på tværs af niveauerne i driftsorganisationen.”

Del citat

Kirsten Engholm, antropolog og innovationsprojektleder, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

Tidligere ansat i Midtlab. Kontakt: 23 69 16 47, kiej@aarhus.dk

Case

IDÉKLINIKKEN GØR GODE IDEER TIL VIRKELIGHED

icon-check.png Siden 2009 har innovationsenheden Idéklinikken i Region Nordjylland indsamlet og vurderet flere hundrede ideer fra medarbejdere og borgere. Ud af dem bliver godt en femtedel videreudviklet til innovative projekter, der skal forbedre driften af det sundhedsfaglige område.

Læs hele casen her

Case

INNOVATIONSPULJE SKAL SKABE PLADS TIL 10.000 NYE KØBENHAVNERE ÅRLIGT

icon-check.png Med en pulje på en halv milliard kroner sender politikerne på Københavns Rådhus et stærkt signal om at tænke nyt til alle aktører i kommunen. Strategien er at foretage smarte investeringer fremfor blot at lade grønthøsteren køre. De nye ideer og løsninger kan komme fra medarbejderne, borgerne, virksomheder eller i form af ny teknologi.

Læs hele casen her