SATS STRATEGISK

78 %
af kommunerne, regionerne og ministerierne har en strategisk innovationsindsats

Åben illustration SATS STRATEGISK Download illustration

Et stort flertal af kommunerne, regionerne og ministerierne arbejder strategisk med innovation

Procentandele af kommuner, regioner og ministerier, der i 2016 I) har en innovationspulje; II) har eller er ved at etablere en innovationsenhed; III) har eller er ved at udarbejde en skriftlig innovationsstrategi. Antal observationer = 72.

Åben illustration "Et stort flertal af kommunerne, regionerne og ministerierne arbejder strategisk med innovation"

Mange kommuner, regioner og ministerområder har strategisk fokus på innovationsarbejde

Procentandele af kommuner, regioner og ministerier, der i 2016 har en innovationsstrategi, -pulje eller -enhed med et eksternt fokus på de angivne felter. Antal observationer = 72.

Åben illustration "Mange kommuner, regioner og ministerområder har strategisk fokus på innovationsarbejde"

"Det er de antagelser og forestillinger, vi i forvejen har i hovedet, der sætter begrænsninger for virkelysten. De gode ideer skal slippes løs, men det kan de først blive, når vi ikke længere sidder fast i vanetænkning. Derfor arbejder vi på at være mental frikommune."

Åben citat fra Lisa Gramkow Østergaard, Teamleder i sekretariat og udvikling, Ikast-Brande Kommune.

Lisa Gramkow Østergaard, Teamleder i sekretariat og udvikling, Ikast-Brande Kommune.

Kontakt: 99 60 41 63
ligra@ikast-brande.dk

Case

En samlet strategi baner vejen for innovation

Siden 2011 har Ringkøbing-Skjern Kommune arbejdet med en innovationsstrategi, der fokuserer på at drage fordel af medarbejdernes motivation til at komme med nye løsninger til driften. Det har både løftet ledernes evne til at lede innovation og gjort det nemmere for medarbejdere at få deres gode ideer omsat.

Læs hele casen her

"Nullermænd har det med at vokse. Så en innovationsenhed må bevæge sig i en bane udenom nullermanden, dvs. det hierarkisk opbyggede bureaukrati, og det er nødvendigt ikke at komme for tæt på, for så bliver man indfanget. En innovationsenhed kunne bevæge sig som et flyvende tæppe både på langs og på tværs af niveauerne i driftsorganisationen."

Åben citat fra Kirsten Engholm, Specialkonsulent, Koncern HR, Udvikling, Region Midtjylland

Kirsten Engholm, Specialkonsulent, Koncern HR, Udvikling, Region Midtjylland

Kontakt: 23 69 16 47
kirjen@rm.dk 

Case

Idéklinikken gør gode ideer til virkelighed

Siden 2009 har innovationsenheden Idéklinikken i Region Nordjylland indsamlet og vurderet flere hundrede ideer fra medarbejdere og borgere. Ud af dem bliver godt en femtedel videreudviklet til innovative projekter, der skal forbedre driften af det sundhedsfaglige område.

Læs hele casen her

Besøg også...

Find flere gode eksempler i COI's casesamling

Serviceinnovationer, medarbejderdrevne innovationer, innovationer skabt i samarbejde: Lad dig inspirere af mere end 60 gode eksempler på offentlig innovation fra hele landet.

Gå til side