Et stort flertal af kommunerne, regionerne og ministerierne arbejder strategisk med innovation

Procentandele af kommuner, regioner og ministerier, der i 2016 I) har en innovationspulje; II) har eller er ved at etablere en innovationsenhed; III) har eller er ved at udarbejde en skriftlig innovationsstrategi. Antal observationer = 72.