SKAB NY DIALOG

48%

... af innovationerne i den offentlige sektor fornyer kommunikationen

Del illustration Download illustration

STØRRE BORGERINDDRAGELSE OPNÅS OFTERE, NÅR KOMMUNIKATIONEN ER MED

Procentandele af offentlige innovationer, der har ført øget borgerinddragelse med fordelt på, hvilken innovationstyper, som den seneste innovation bestod af. Resultaterne er opvægtet til den samlede population af offentlige arbejdspladser. Antal observationer = 1.942.

Del illustration

NÆSTEN HALVDELEN AF DE OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER HAR INDFØRT EN KOMMUNIKATIONSINNOVATION I 2015-2016

Procentandele af offentlige arbejdspladser, der har indført en proces-eller organisatorisk innovation, serviceinnovation, kommunikationsinnovation, produktinnovation eller én innovation, uanset type, i 2015-2016. Spørgsmålet lyder: “Har jeres arbejdsplads i perioden 2015-2016 indført… - Nye eller væsentligt ændrede produkter? – Nye eller væsentligt ændrede serviceydelser? – Nye eller væsentligt ændrede processer eller måder at organisere arbejdet på? – Nye eller væsentligt ændrede måder at kommunikere med omverdenen på?”. Resultaterne er opvægtet til den samlede population af offentlige arbejdspladser. Antal observationer = 2.362.

 

Del illustration

Case

TANDLÆGE HAR KNÆKKET KURVEN FOR UDEBLIVELSER

icon-check.png Mange kommuner kæmper med udeblivelser til tandlægeaftaler. Ved at sende en SMS og bede borgerne om selv at ringe og bestille tid har Ishøj Kommunale Tandpleje knækket kurven og halveret antallet af udeblivelser.

Læs hele casen her

“De digitale kommunikationskanaler rummer et stort potentiale for at mobilisere borgerne på nye måder. Borgerne kan bidrage med social kapital i form af viden eller arbejdskraft til et fællesskab eller netværk, hvor de ikke bare får noget igen i forholdet 1:1, men så at sige får hele fællesskabet tilbage. Det kunne eksempelvis være, når forældre får mulighed for digitalt at koordinere transporten til og fra skole, børnehave, legeaftaler eller fritidsaktiviteter.”"

Del citat

Niels Thyge Thygesen, lektor, ph.d., Copenhagen Business School.

Niels Thyge Thygesen forsker i bl.a. systemog kommunikationsteori i relation til offentlig styring ved CBS’ Department of Management, Politics and Philosophy. Kontakt: 38 15 35 54, ntt.mpp@cbs.dk

Case

BILLEDKORT HJÆLPER DEMENTE TIL AT UDTRYKKE DERES ØNSKER

icon-check.png For at lette demente beboeres vanskeligheder ved at udtrykke deres behov, har to plejehjem i Halsnæs og Helsingør kommune indført samtalemetoden Talking Mats. Den forbedrede dialog med personalet giver større medbestemmelse i dagliglivet og højere livskvalitet.

Læs hele casen her

Case

BORGER-APP GIVER KOMMUNEN TIP OM REPARATIONER

icon-check.png Ved en fælles indsats har en række kommuner udviklet appen ”Rapport fra Stedet”, hvor borgere kan indberette tilfælde af f.eks. huller i vejen og mørklagte gader direkte fra deres mobiltelefon. Muligheden for at give et hurtigt tip har betydet flere henvendelser og forenklede sagsgange i flere kommuner. Jammerbugt Kommune har eksempelvis fået 400 indberetninger alene i 2017.

Læs hele casen her