STØRRE BORGERINDDRAGELSE OPNÅS OFTERE, NÅR KOMMUNIKATIONEN ER MED

Procentandele af offentlige innovationer, der har ført øget borgerinddragelse med fordelt på, hvilken innovationstyper, som den seneste innovation bestod af. Resultaterne er opvægtet til den samlede population af offentlige arbejdspladser. Antal observationer = 1.942.