SKAB NYT MED FRIVILLIGE

16%

... af de offentlige innovationer sker i samspil med frivillige foreninger.

Del illustration Download illustration

FRIVILLIGE FORENINGER IGANGSÆTTER, FREMMER OG SAMARBEJDER

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der er igangsat, fremmet eller udført i samarbejde med frivillige foreninger. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2015-2016. Antal observationer = 1.942.

Del illustration

ØGET BORGERINDDRAGELSE FOREKOMMER HYPPIGERE, NÅR FRIVILLIGE FORENINGER SPILLER EN ROLLE

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der fører til højere kvalitet og bedre borgerinddragelse fordelt på, om frivillige foreninger har spillet en rolle i innovationerne eller ej Andelen, der opnår forbedret kvalitet og borgerinddragelse, er signifikant højere i de innovationer, som frivillige foreninger spiller en rolle i. Sammenhængen består, når der kontrolleres for innovationstype og delsektor. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation i perioden 2015-2016. Antal observationer = 1.942.

 

Del illustration

Case

BORGERE OG FRIVILLIGE FORENINGER GIVER TIDLIGERE ØVELSESTERRÆN NYT LIV

icon-check.png I Randers har et tæt partnerskab mellem boligorganisation, kommune, Randers Produktionshøjskole og Naturstyrelsen udviklet et udsat naturområde og bl.a. skabt nye læringsmiljøer og løftet et nærtliggende boligområde. Lokale borgere og frivillige foreninger har haft en nøglerolle i processen, der især har bygget på borgerinddragelse og samskabelse.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

I Nordfyns Kommune tør vi tænke innovativt. Det er det, der skal til, for at vi udvikler os. Et vigtigt element i innovationen er at involvere dem, som udviklingen vedrører, eller som skal understøtte tiltagene. De frivillige foreninger er vores vigtigste samarbejdspartnere. Deres involvering tænkes derfor ind fra starten, når idéen eller udfordringen dukker op. Når vi gør det og i en ligeværdig relation udvikler ideer og skaber løsninger, lykkes vi med innovationen. Det skaber værdi, bedre løsninger og styrker fællesskabet.

Del citat

John Zola, chef for Strategi og Politik, Nordfyns Kommune.

Kontakt: 64 82 80 03, jzo@nordfynskommune.dk

Case

FRIVILLIGE VÅGEKONER LETTER DEN SIDSTE TID

icon-check.png Ingen skal tilbringe de sidste timer af livet uden medmenneskeligt nærvær og omsorg. Sådan lyder målsætningen for de frivillige vågekoner i Røde Kors’ vågetjenester. Idéen stammer oprindeligt fra Bornholm, men er nu udbredt til resten af landet, hvor vågekoner og -mænd rykker ud for at sidde hos de døende – en opgave, plejepersonale og pårørende ikke altid selv kan overkomme.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“De fleste kommuner har først mod på at involvere borgerne ret sent i den kæde af beslutninger, der afgør, hvordan velfærden produceres. Det vil have stor værdi, hvis både flere byrødder og ledende embedsfolk turde åbne op for borgerinvolvering på et langt tidligere tidspunkt – gerne allerede, når de politiske forestillinger om problemstillingerne formes. Det vil både give bedre løsninger og demokratisere kommunen. Et andet godt råd: Drop dét at rose de frivillige for deres indsats! Se i stedet frivillighed som borgeraktivisme. Frivillige er borgere, der brænder for en sag og gerne vil forandre noget. Bak den forandringskraft op, og giv frivillige ansvar.”

Del citat

Vibe Voetmann, formand for frivilligrådet, sekretariatschef for Hjem til Alle Alliancen.

Kontakt: 26 12 18 32, vibe.voetmann@gmail.com

quote-dummy.jpg

“Det er utrolig vigtigt, at vi i den offentlige sektor ikke optræder som dem, der har alle løsningerne. Hvis man vil have succes med at samarbejde med frivillige som aktive medskabere af velfærd, er det afgørende at inddrage dem i den skabende proces omkring, hvilken opgave de skal løse. Vi skal facilitere processer, hvor vi spørger, hvad der skal til for, at noget bliver bedre. Og vi skal holde fokus på, hvad der giver borgerne et godt liv – ikke hvad vi mener, et godt liv er.”

Del citat

Yvonne Barnholdt, særlig rådgiver i Det Sociale Netværk.

Yvonne Barnholdt har gennem mange år og i flere forskellige funktioner, herunder som velfærdsdirektør i Roskilde, arbejdet målrettet med at integrere frivillige i det kommunale arbejde. Kontakt: yb@detsocialenetvaerk.dk

Case

FRIVILLIGE AKUTHJÆLPERE REDDER LIV PÅ LANGELAND

icon-check.png Hvis en borger får hjertestop på Langeland, er hjælpen altid tæt på. Omkring 200 frivillige i Langeland Hjertestarterforening er hele døgnet klar til at rykke ud med en af øens 102 hjertestartere under armen. Hjælperne får direkte besked fra vagtcentralen og når typisk frem på ca. fire minutter. I første halvår af 2016 har de genoplivet fire langelændere.

Læs hele casen her

Værktøj

Find råd og viden om samarbejde med frivillige foreninger

Center for Frivilligt Socialt Ansvar har samlet 50 rådgivningsguider, værktøjer og øvelser, faktaguider og videoguider, som giver dig svar på spørgsmål om f.eks. love og regler, bestyrelsesarbejde, udvikling og samarbejde med frivillige og foreninger. Læs mere
Case

LÆSEGRUPPER TRÆKKER ÆLDRE UD AF ENSOMHED

icon-check.png På tyve plejehjem i Assens, Middelfart og Randers kommuner forbedres beboernes livskvalitet af læsegrupper, der er styret af frivillige borgere. Tilbuddet er både et værn mod ensomhed og et værktøj til at genskabe erindringer.

Læs hele casen her

De norske tal

Frivillige foreninger

Både danskere og nordmænd er foreningsmennesker. Forskellige opgørelser viser, at der i begge lande findes 100.000 foreninger eller flere. 41 procent af danskerne er frivillige, mens det gælder hele 61 procent af nordmændene. Alligevel spiller frivillige foreninger en lidt mindre rolle i de norske kommuners innovation. Frivillige foreninger spiller en rolle i 8 procent af de norske kommunale innovationer og i 16 procent af de danske. Da der ikke mangler frivillige nordmænd, er forklaringen måske, at de norske kommuner har lidt mindre fokus på eller tradition for samspil med frivillige i innovationssamarbejdet.

Del illustration
Det siger eksperten

Lad os løse et problem – ikke en opgave

Troels Boldt Rømer er formand for Ungdommens Røde Kors (URK). Foreningen indgår som frivillig organisation i mange forskellige former for samarbejder med offentlige arbejdspladser om løsning af konkrete problemer, og organisationen vægter værdier som handlekraft, ligeværdige fællesskaber og gode ung-til-ung-relationer højt. Læs ekspertens råd