SKAB NYT MED FRIVILLIGE

14%

... af de offentlige innovationer sker i samspil med frivillige foreninger.

Del illustration Download illustration

FRIVILLIGE FORENINGER INDGÅR LIGE OFTE I SAMSPIL MED KOMMUNALE, REGIONALE OG STATSLIGE INNOVATIONER

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, hvor frivillige har enten igangsat eller samarbejdet om den seneste innovation i hhv. kommune, region og stat. Der er ingen signifikant forskel mellem de frivilliges rolle i de tre sektorer. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.

Del illustration

ØGET BORGERINDDRAGELSE FOREKOMMER HYPPIGERE, NÅR FRIVILLIGE FORENINGER SPILLER EN ROLLE

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der fører til øget borgerinddragelse fordelt på, hvorvidt frivillige har spillet en rolle. Andelen, der opnår borgerinddragelse, er signifikant højere for de innovationer, hvor frivillige har spillet en rolle. Sammenhængen består, når der kontrolleres for innovationstype og delsektor. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.

 

Del illustration

Case

FRIVILLIGE AKUTHJÆLPERE REDDER LIV PÅ LANGELAND

icon-check.png Hvis en borger får hjertestop på Langeland, er hjælpen altid tæt på. Omkring 200 frivillige i Langeland Hjertestarterforening er hele døgnet klar til at rykke ud med en af øens 102 hjertestartere under armen. Hjælperne får direkte besked fra vagtcentralen og når typisk frem på ca. fire minutter. I første halvår af 2016 har de genoplivet fire langelændere.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“De fleste kommuner har først mod på at involvere borgerne ret sent i den kæde af beslutninger, der afgør, hvordan velfærden produceres. Det vil have stor værdi, hvis både flere byrødder og ledende embedsfolk turde åbne op for borgerinvolvering på et langt tidligere tidspunkt – gerne allerede, når de politiske forestillinger om problemstillingerne formes. Det vil både give bedre løsninger og demokratisere kommunen. Et andet godt råd: Drop dét at rose de frivillige for deres indsats! Se i stedet frivillighed som borgeraktivisme. Frivillige er borgere, der brænder for en sag og gerne vil forandre noget. Bak den forandringskraft op, og giv frivillige ansvar.”

Del citat

Vibe Voetmann, formand for frivilligrådet, sekretariatschef for Hjem til Alle Alliancen.

Kontakt: 26 12 18 32, vibe.voetmann@gmail.com

Case

LÆSEGRUPPER TRÆKKER ÆLDRE UD AF ENSOMHED

icon-check.png På tyve plejehjem i Assens, Middelfart og Randers kommuner forbedres beboernes livskvalitet af læsegrupper, der er styret af frivillige borgere. Tilbuddet er både et værn mod ensomhed og et værktøj til at genskabe erindringer.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Det er utrolig vigtigt, at vi i den offentlige sektor ikke optræder som dem, der har alle løsningerne. Hvis man vil have succes med at samarbejde med frivillige som aktive medskabere af velfærd, er det afgørende at inddrage dem i den skabende proces omkring, hvilken opgave de skal løse. Vi skal facilitere processer, hvor vi spørger, hvad der skal til for, at noget bliver bedre. Og vi skal holde fokus på, hvad der giver borgerne et godt liv – ikke hvad vi mener, et godt liv er.”

Del citat

Yvonne Barnholdt, særlig rådgiver i Det Sociale Netværk.

Yvonne Barnholdt har gennem mange år og i flere forskellige funktioner, herunder som velfærdsdirektør i Roskilde, arbejdet målrettet med at integrere frivillige i det kommunale arbejde. Kontakt: yb@detsocialenetvaerk.dk

Case

FRIVILLIGE VÅGEKONER LETTER DEN SIDSTE TID

icon-check.png Ingen skal tilbringe de sidste timer af livet uden medmenneskeligt nærvær og omsorg. Sådan lyder målsætningen for de frivillige vågekoner i Røde Kors’ vågetjenester. Idéen stammer oprindeligt fra Bornholm, men er nu udbredt til resten af landet, hvor vågekoner og -mænd rykker ud for at sidde hos de døende – en opgave, plejepersonale og pårørende ikke altid selv kan overkomme.

Læs hele casen her