Frivillige foreninger spiller en positiv rolle i en ud af seks offentlige innovationer

Figuren viser andelen af offentlige innovationer, hvor frivillige foreninger eller organisationer spiller en positiv rolle. Procentandelen dækker over de arbejdspladser, der har angivet en positiv rolle for frivillige foreninger i mindst ét af tre spørgsmål: Om frivillige foreninger har været en af årsagerne til, at den seneste innovation blev sat i gang, om frivillige foreninger i nogen eller i høj grad fremmede den seneste innovation og om der er samarbejdet med frivillige foreninger om den seneste innovation. De tre spørgsmål er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. De tre delelementer summerer til mere end 16 %, fordi frivillige foreninger kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.