FRIVILLIGE FORENINGER INDGÅR LIGE OFTE I SAMSPIL MED KOMMUNALE, REGIONALE OG STATSLIGE INNOVATIONER

Procentandele af offentlige innovationer, hvor frivillige har enten igangsat eller samarbejdet om den seneste innovation i hhv. kommune, region og stat. Der er ingen signifikant forskel mellem de frivilliges rolle i de tre sektorer. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.