ØGET BORGERINDDRAGELSE FOREKOMMER HYPPIGERE, NÅR FRIVILLIGE FORENINGER SPILLER EN ROLLE

Procentandele af offentlige innovationer, der fører til højere kvalitet og bedre borgerinddragelse fordelt på, om frivillige foreninger har spillet en rolle i innovationerne eller ej Andelen, der opnår forbedret kvalitet og borgerinddragelse, er signifikant højere i de innovationer, som frivillige foreninger spiller en rolle i. Sammenhængen består, når der kontrolleres for innovationstype og delsektor. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation i perioden 2015-2016. Antal observationer = 1.942.