SKAB NYT MED FRIVILLIGE

14%

... af de offentlige innovationer sker i samspil med frivillige foreninger.