SKAB NYT MED FRIVILLIGE

16%

... af de offentlige innovationer sker i samspil med frivillige foreninger.