SKAB NYT MED FRIVILLIGE

16 %
af de offentlige innovationer sker i samspil med frivillige foreninger.