STYR PROCESSEN

30 %
af innovationerne forløber nøje som planlagt og anvendes helt som forventet - resten gør ikke.

Åben illustration STYR PROCESSEN Download illustration

Innovationens formål er ofte fastlagt, men ændres i hvert fjerde tilfælde

Procentandele af offentlige innovationer, der har planlagt og ændret proces undervejs. Spørgsmålet lyder: “Var processen planlagt på forhånd?”. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.

Åben illustration "Innovationens formål er ofte fastlagt, men ændres i hvert fjerde tilfælde"

Kun hver anden innovationsproces er planlagt og uændret

Procentandele af offentlige innovationer, der har planlagt og ændret proces undervejs. Spørgsmålet lyder: “Var processen planlagt på forhånd?”. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.

 

Åben illustration "Kun hver anden innovationsproces er planlagt og uændret"

Case

SMS fra politiet giver uventet sidegevinst

Egentlig ville Nordsjællands Politi gerne have borgernes hjælp til at forebygge og opklare indbrud, da de igangsatte sms-tjenesten ‘Tryk Politi’, som nu har over 33.000 brugere tilmeldt. Men hurtigt viste den samarbejdsdrevne innovation sig også at kunne finde savnede personer. Borgeren reddes hurtigere, og politiet sparer ressourcer.

Læs hele casen her

Værktøj

Fælles sprog og fælles ramme med projektmodel

Socialforvaltningen i Københavns Kommune (SOF) har udviklet en projektmodel, der har til formål at styrke og udbrede projektarbejde i SOF. Med en fælles ramme for projektarbejdet kan de involverede nemmere samarbejde på tværs og sikre den løbende videndeling. Læs mere
Case

Innovationsmodel sikrer fokus på borgerne og fremdrift i projekterne

Alle innovationsprojekter i Kolding Kommune er siden 2013 gennemført efter en særlig designproces, så kommunens nye løsninger designes til netop at passe til borgernes behov. Samtidig sikrer brugen af en fælles procesmodel, at hele organisationen arbejder efter samme metode og dermed nemmere kan komme med input til hinanden.

Læs hele casen her

Besøg også...

Find flere gode eksempler i COI's casesamling

Serviceinnovationer, medarbejderdrevne innovationer, innovationer skabt i samarbejde: Lad dig inspirere af mere end 60 gode eksempler på offentlig innovation fra hele landet.

Gå til side