STYR PROCESSEN

30%

... af innovationerne forløber nøje som planlagt og anvendes helt som forventet - resten gør ikke!

Del illustration Download illustration

INNOVATIONENS FORMÅL ER OFTE FASTLAGT, MEN ÆNDRES I HVERT FJERDE TILFÆLDE

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der har planlagt og ændret proces undervejs. Spørgsmålet lyder: “Var processen planlagt på forhånd?”. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.

Del illustration

KUN HVER ANDEN INNOVATIONSPROCES ER PLANLAGT OG UÆNDRET

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der har planlagt og ændret proces undervejs. Spørgsmålet lyder: “Var processen planlagt på forhånd?”. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.

 

Del illustration

Case

SMS FRA POLITIET GIVER UVENTET SIDEGEVINST

icon-check.png Egentlig ville Nordsjællands Politi gerne have borgernes hjælp til at forebygge og opklare indbrud, da de igangsatte sms-tjenesten ‘Tryk Politi’, som nu har over 33.000 brugere tilmeldt. Men hurtigt viste den samarbejdsdrevne innovation sig også at kunne finde savnede personer. Borgeren reddes hurtigere, og politiet sparer ressourcer.

Læs hele casen her

Case

INNOVATIONSMODEL SIKRER FOKUS PÅ BORGERNE OG FREMDRIFT I PROJEKTERNE

icon-check.png Alle innovationsprojekter i Kolding Kommune er siden 2013 gennemført efter en særlig designproces, så kommunens nye løsninger designes til netop at passe til borgernes behov. Samtidig sikrer brugen af en fælles procesmodel, at hele organisationen arbejder efter samme metode og dermed nemmere kan komme med input til hinanden.

Læs hele casen her