STYR PROCESSEN

30 %
af innovationerne forløber nøje som planlagt og anvendes helt som forventet - resten gør ikke.