TAG EN FORSKER OMBORD

38%

... af innovationerne i den offentlige sektor sker i samspil med vidensinstitutioner

Del illustration Download illustration

VIDENSINSTITUTIONER IGANGSÆTTER, FREMMER OG SAMARBEJDER

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der er igangsat af, fremmet af eller er blevet til i samarbejde med vidensinstitutioner. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation i perioden 2015-2016. Antal observationer = 1.942.

Del illustration

OFTERE FORBEDRET KVALITET, BORGERINDDRAGELSE OG MEDARBEJDERTILFREDSHED, NÅR VIDENSINSTITUTIONER INNOVERER

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der medfører forskellige typer værdi, fordelt på om vidensinstitutioner har spillet en rolle. Andelen af innovationer, der fører til forbedret kvalitet, medarbejdertilfredshed og borgerinddragelse er signifikant højere for de innovationer, hvor vidensinstitutioner har spillet en rolle. Sammenhængen består, når der kontrolleres for innovationstype og delsektor. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation i perioden 2015-2016. Antal observationer = 1.942.

Del illustration

Case

DESIGNSKOLE OG KOMMUNE GØR MEDICINEN SIKKER FOR ÆLDRE

icon-check.png I samarbejde med Designskolen Kolding har Aalborg Kommune gennemført et projekt, der skal nedbringe antallet af utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering på kommunens plejehjem. Projektet, der benytter sig af designmetoder, har bl.a. skabt større tryghed og haft en positiv effekt på forekomsten af utilsigtede hændelser.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

Kolding Kommune har gennem en årrække opbygget et godt, tillidsfuldt og værdiskabende samarbejde med en række viden- og uddannelsesinstitutioner både lokalt og nationalt. Et godt råd for længerevarende samarbejdsrelationer er: Find fælles ’kærlighed’ til et formål, der er større end den enkelte institutions rationelle mål, og se så at komme i gang! Start gerne med at prototype og bygge nogle enkle, effektive løsninger sammen!

Del citat

Ulrik Jungersen, tidl. designchef, Kolding Kommune.

Kolding Kommune har blandt andet haft et tæt samarbejde med Designskolen Kolding om udvikling af designguiden ’Kolding Kommunes Innovationsguide’, der danner grundlag for alle kommunens innovationsprocesser. Ulrik er i dag kommerciel chef på Brandts i Odense. Kontakt: 51 15 70 85, ulrik.jungersen@brandts.dk

Case

KOMMUNER, VIRKSOMHEDER OG FORSKERE SER FREMTIDENS LYS

icon-check.png I disse år bliver alle gadelamper i Albertslund udskiftet med moderne LED-lys. Kommunen forventer en samlet strømbesparelse på mellem 60 og 80 procent, svarende til 3,5 mio. kr. årligt. For at finde frem til de helt rigtige løsninger kan Albertslund Kommune hente erfaringer og inspiration i testcenteret Danish Outdoor Lighting Lab (DOLL), som kommunen i samarbejde med bl.a. forskere fra DTU Fotonik har etableret i den lokale industripark i Hersted.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Uddannelse er den mest direkte vej, når forskningsbaseret viden skal bringes i spil i forbindelse med innovation, og her er det vigtigt, at deltagerne prøver en innovationsproces med alt, hvad den indebærer af frustration og overraskelser. Læringsmæssigt er processen således den væsentligste, men også resultatet kan være tilfredsstillende, såsom at bidrage til at forbedre tilværelsen for nogen eller bibringe nye perspektiver på noget. Derudover gælder det om at finde netværk på kanten af ens egen faglighed, så man ikke bare færdes inden for de samme kredse. Endelig må forskerne være interesserede i, at deres viden bliver anvendt i praksis.”

Del citat

Lotte Darsø, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet.

Faglig ansvarlig for masteruddannelsen LAICS (www.laics.net). Forfatter til bogen “Innovationspædagogik – Kunsten at fremelske innovationskompetence”. Tidligere modtager af erhvervsforskerprisen. Kontakt: 26 32 04 32, lda@edu.au.dk

quote-dummy.jpg

“Relationen mellem forskere og en offentlig arbejdsplads må ikke være en handel, men et samarbejde. Faren er, at den offentlige arbejdsplads opfatter forskerne som konsulenter, der skal levere en bestemt ydelse, mens forskerne blot opfatter den offentlige arbejdsplads som et empirisk felt. Et reelt og frugtbart samarbejde opstår, når man forhandler om, hvad et forskningsprojekt skal bestå i. Så kan man ramme et gyldent punkt, hvor forskningen befrugtes af nye indsigter, som samtidig forankres langt bedre i den offentlige arbejdsplads i form af forståelse og praksisændringer.”

Del citat

Pelle Guldborg Hansen, lektor og adfærdsforsker, ph.d., Roskilde Universitet.

Pelle Guldborg Hansen har erfaring fra en lang række interventionsforskningsprojekter om nudging i samarbejde med ngo’er og offentlige og private virksomheder. Kontakt: 27 89 87 89, pgh@ruc.dk

Case

VALGFORSKNING SENDTE UNGES STEMMEPROCENT I VEJRET

icon-check.png Da Silkeborg Kommune gennemførte demokratiprojektet ‘beSTEM i Silkeborg’, steg de unges deltagelse ved kommunalvalget med 25 pct. Det skete med afsæt i valgforskningen og i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Det er ikke overraskende, at der også er sammenhæng mellem uddannelse og innovation i den offentlige sektor. Men det er bemærkelsesværdigt, at sammenhængen ses på tværs af alle sektorer. Vi kan ikke konkludere, at det er de højtuddannede, som skaber innovationen. Men i givet fald kan højtuddannede tænkes at bidrage på flere måder. For det første skal innovation jo organiseres. Én ting er at få en idé, noget andet er at organisere, at det bliver gennemført – og der kunne højtuddannet arbejdskraft meget vel spille en rolle. En anden forklaring kunne være, at højtuddannet arbejdskraft er uddannet til at analysere og dermed kan analysere sig frem til, at noget kan gøres på en anden måde, end man plejer.”

Del citat

Jan Rose Skaksen, forskningschef, Rockwoll Fonden, Cand.oecon., ph.d.

Har tidligere bl.a. været professor i økonomi samt direktør for Centre for Economic and Business Research, CBS, økonomisk vismand, direktør for KORA samt medlem af Produktivitetskommissionen. Jan Rose Skaksen har publiceret flere analyser om sammenhængene mellem uddannelse, innovation og produktivitet i den private sektor. Kontakt :33 34 48 01, jrs@rff.dk

Værktøj

Kom godt i gang med samarbejdet med vidensinstitutioner

Roskilde Universitet (RUC) har udarbejdet en miniguide til, hvordan man kommer godt og hurtigt i gang med et eventuelt samarbejde med universitetet. Læs mere
De norske tal

Vidensinstitutioner

Vidensinstitutioner spiller lidt oftere en rolle i innovationer i de norske kommuner end i de danske. 43 procent af innovationerne i de norske kommuner udføres i samspil med vidensinstitutioner, mens det gælder 38 procent af de danske kommunale innovationer. I begge lande kommer det positive bidrag oftest ved, at vidensinstitutioner fremmer innovationsprocesserne.

En forklaring på, at vidensinstitutioner spiller en lidt større rolle i de norske kommuner, kan muligvis være, at Forskningsrådet i Norge finansierer en del forskningsprojekter, der er rettet mod innovation i den offentlige sektor.

Del illustration
Det siger eksperten

Led målrettet efter hinanden – og skab et godt match

Jacob Torfing er professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi på RUC. Han forsker i offentlig ledelse, netværk og samarbejdsdreven innovation og er forfatter og medforfatter til en lang række forskningsartikler og bøger om emnerne. Senest har han skrevet og fået udgivet bogen ’Collaborative Innovation in the Public Sector’. Læs ekspertens råd