TAG EN FORSKER OMBORD

24 %
af innovationerne i den offentlige sektor sker i samspil med vidensinstitutioner.

Åben illustration TAG EN FORSKER OMBORD Download illustration

VIDENSINSTITUTIONER SPILLER EN POSITIV ROLLE I EN UD AF FIRE OFFENTLIGE INNOVATIONER

Figuren viser andelen af offentlige innovationer, hvor vidensinstitutioner (videregående uddannelses- eller forskningsinstitutioner) spiller en positiv rolle. Procentandelen dækker over de arbejdspladser, der har angivet en positiv rolle for vidensinstitutioner i mindst ét af tre spørgsmål: Om vidensinstitutioner har været en af årsagerne til, at den seneste innovation blev sat i gang, om vidensinstitutioner i nogen eller i høj grad fremmede den seneste innovation og om der er samarbejdet med vidensinstitutioner om den seneste innovation. De tre spørgsmål er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. De tre delelementer summerer til mere end 24 %, fordi vidensinstitutioner kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "VIDENSINSTITUTIONER SPILLER EN POSITIV ROLLE I EN UD AF FIRE OFFENTLIGE INNOVATIONER"

DER SKABES MANGE TYPER VÆRDI, NÅR VIDENSINSTITUTIONER SPILLER EN POSITIV ROLLE

Figuren viser, hvilke værdier arbejdspladsens seneste innovation har skabt, når vidensinstitutioner spiller en positiv rolle for innovationen. Værdierne kvalitet og politiske mål opnås signifikant oftere, når vidensinstitutioner spiller en positiv rolle for innovationen, mens værdien effektivitet signifikant sjældnere opnås. Der ses ikke en statistisk signifikant forskel på værdierne medarbejdertilfredshed og borgerindsigt ved et signifikansniveau på 0,05. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilken form for værdi har I alt i alt opnået med den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "DER SKABES MANGE TYPER VÆRDI, NÅR VIDENSINSTITUTIONER SPILLER EN POSITIV ROLLE"

Case

DESIGNSKOLE OG KOMMUNE GØR MEDICINEN SIKKER FOR ÆLDRE

I samarbejde med Designskolen Kolding har Aalborg Kommune gennemført et projekt, der skal nedbringe antallet af utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering på kommunens plejehjem. Projektet, der benytter sig af designmetoder, har bl.a. skabt større tryghed og haft en positiv effekt på forekomsten af utilsigtede hændelser.

Læs hele casen her

"Kolding Kommune har gennem en årrække opbygget et godt, tillidsfuldt og værdiskabende samarbejde med en række viden- og uddannelsesinstitutioner både lokalt og nationalt. Et godt råd for længerevarende samarbejdsrelationer er: Find fælles ’kærlighed’ til et formål, der er større end den enkelte institutions rationelle mål, og se så at komme i gang! Start gerne med at prototype og bygge nogle enkle, effektive løsninger sammen!"

Åben citat fra Ulrik Jungersen, tidl. designchef, Kolding Kommune.

Ulrik Jungersen, tidl. designchef, Kolding Kommune.

Kontakt: 51 15 70 85, ulrik.jungersen@brandts.dk

Case

KOMMUNER, VIRKSOMHEDER OG FORSKERE SER FREMTIDENS LYS

I disse år bliver alle gadelamper i Albertslund udskiftet med moderne LED-lys. Kommunen forventer en samlet strømbesparelse på mellem 60 og 80 procent, svarende til 3,5 mio. kr. årligt. For at finde frem til de helt rigtige løsninger kan Albertslund Kommune hente erfaringer og inspiration i testcenteret Danish Outdoor Lighting Lab (DOLL), som kommunen i samarbejde med bl.a. forskere fra DTU Fotonik har etableret i den lokale industripark i Hersted.

Læs hele casen her

Det siger eksperten

Led målrettet efter hinanden – og skab et godt match

Jacob Torfing er professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi på RUC. Han forsker i offentlig ledelse, netværk og samarbejdsdreven innovation og er forfatter og medforfatter til en lang række forskningsartikler og bøger om emnerne. Senest har han skrevet og fået udgivet bogen ’Collaborative Innovation in the Public Sector’. Læs ekspertens råd
Besøg også...

Download COI's håndbog om innovative samarbejder

NYT SAMMEN BEDRE er COI's håndbog om innovative samarbejder i den offentlige sektor. Bogen er en håndbog til dig, der gerne vil skabe nye resultater i den offentlige sektor gennem samarbejde.

Gå til side

Værktøj

Kom godt i gang med samarbejdet med vidensinstitutioner

Roskilde Universitet (RUC) har udarbejdet en miniguide til, hvordan man kommer godt og hurtigt i gang med et eventuelt samarbejde med universitetet. Læs mere