Vidensinstitutioner spiller en positiv rolle i en ud af fire offentlige innovationer

Figuren viser andelen af offentlige innovationer, hvor vidensinstitutioner (videregående uddannelses- eller forskningsinstitutioner) spiller en positiv rolle. Procentandelen dækker over de arbejdspladser, der har angivet en positiv rolle for vidensinstitutioner i mindst ét af tre spørgsmål: Om vidensinstitutioner har været en af årsagerne til, at den seneste innovation blev sat i gang, om vidensinstitutioner i nogen eller i høj grad fremmede den seneste innovation og om der er samarbejdet med vidensinstitutioner om den seneste innovation. De tre spørgsmål er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. De tre delelementer summerer til mere end 24 %, fordi vidensinstitutioner kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.