... AF INNOVATIONERNE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SKER I SAMSPIL MED VIDENSINSTITUTIONER

Procentandele af offentlige innovationer, der fører til øget kvalitet og borgerinddragelse fordelt på, hvorvidt vidensinstitutioner har spillet en rolle. Andelen, der opnår øget kvalitet, er signifikant højere for de innovationer, hvor vidensinstitutioner har spillet en rolle. Sammenhængene bliver lavsignifikante, når der kontrolleres for innovationstype og delsektor. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.