OFTERE FORBEDRET KVALITET, BORGERINDDRAGELSE OG MEDARBEJDERTILFREDSHED, NÅR VIDENSINSTITUTIONER INNOVERER

Procentandele af offentlige innovationer, der medfører forskellige typer værdi, fordelt på om vidensinstitutioner har spillet en rolle. Andelen af innovationer, der fører til forbedret kvalitet, medarbejdertilfredshed og borgerinddragelse er signifikant højere for de innovationer, hvor vidensinstitutioner har spillet en rolle. Sammenhængen består, når der kontrolleres for innovationstype og delsektor. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation i perioden 2015-2016. Antal observationer = 1.942.