TAG EN FORSKER OMBORD

24 %
af innovationerne i den offentlige sektor sker i samspil med vidensinstitutioner.