TAG EN FORSKER OMBORD

21%

... af innovationerne i den offentlige sektor sker i samspil med vidensinstitutioner