TAG EN FORSKER OMBORD

38%

... af innovationerne i den offentlige sektor sker i samspil med vidensinstitutioner