TJEK OM DET VIRKER

45%

... af innovationerne i den offentlige sektor er blevet evalueret

Del illustration Download illustration

FORMÅL MED EVALUERING

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af evalueringer, der har et givent formål. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2015-2016. Antal observationer = 446.

Del illustration

HVORDAN EVALUERES?

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der er evalueret på de forskellige grundlag. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2015-2016. Antal observationer = 1.093.

 

Del illustration

quote-dummy.jpg

“I Center for Innovation i Aarhus indgår evaluering i arbejdet med udvikling. Vi arbejder meget iterativt og forsøger at integrere en evalueringssystematik i innovationsarbejdet. Det betyder, at vi løbende stopper op og evaluerer på den viden og læring, vi har opnået undervejs i projekterne. På den måde kan man bedre vurdere, om man skal revurdere løsningsmulighederne eller blive ved med at klø på i samme retning. Sådan får vi størst udbytte af både evaluering og innovation. ”

Del citat

Anne Vest, afdelingsleder, Center for Innovation, Aarhus og ITK lab – Innovation, Technology, Creativity, Aarhus Kommune, DOKK1.

ITK lab arbejder med at udvikle og drifte IT-løsninger og digitale services, understøtter innovative processer. Kontakt: 41 85 41 78, anvh@aarhus.dk

Case

HURTIG FEEDBACK SKAL STYRKE PATIENTTILFREDSHEDEN

icon-check.png På Amager og Hvidovre Hospital har personalet altid adgang til dugfriske målinger af patienttilfredsheden, fordi de hver måned modtager omkring 3.000 udfyldte spørgeskemaer fra patienterne. Siden begyndelsen af 2015 har Region Hovedstaden nemlig indført Den løbende Patienttilfredshedsmåling i driften, som giver tidstro feedback fra patienterne.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Evaluering skal tænkes ind i starten, i midten og i slutningen af et innovationsprojekt. Det er ekstremt almindeligt først at tænke på evaluering, når deadline nærmer sig, og så er det for sent. Måske har man ikke engang fået samlet data på udgangspositionen, og så kan man ikke se, om man er kommet videre. Hvis man derimod fletter evaluering ind helt fra begyndelsen, rejser det spørgsmålet: Hvis det her bliver en succes, hvordan vil det så vise sig? Det betyder, at man kan snævre sin målsætning ind og bruge sin energi meget mere præcist.”

Del citat

Peter Dahler-Larsen, professor

og leder af Center for Resultater, Evaluering, Måling og Effekt (CREME) ved Københavns Universitet og forfatter til COI’s Vejledning om at evaluere innovative tiltag. Kontakt: 53 50 42 00, pdl@ifs.ku.dk

Case

FEM KONKRETE BUNDLINJER VISER INNOVATIONENS RESULTATER

icon-check.png Københavns Kommunes Socialforvaltning har siden 2013 brugt fem konkrete bundlinjer under udviklingen og evalueringen af innovative projekter. På den måde er de i stand til at vurdere, om en ny løsning kan: 1) Forbedre produktiviteten, 2) Give bedre service, 3) Flugte med den politiske dagsorden, 4) Sikre retssikkerheden, 5) Styrke medarbejdertrivslen og organisationens innovationskapacitet.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Når vi evaluerer innovative tiltag i den offentlige sektor, kan vi kvalificere innovationen løbende og blive klogere på, om borgerne oplever en effekt af tiltagene. Evaluering gør det muligt at gå fra subjektive fornemmelser til mere valide målinger. Og det er vigtigt at få troværdige evalueringer, så de effektfulde innovationer kan spredes ud til flere i den offentlige sektor. Det er ikke helt nemt. Innovationens fleksibilitet og uforudsigelighed kan udfordre. Men vi må tage udfordringen op. Det er netop, når vi får innovation og evaluering til at arbejde sammen, at vi for alvor bliver klogere på, hvordan vi kan videreudvikle den offentlige sektor.”

Del citat

Ulf Hjelmar, programleder, mag.art., ph.d., KORA.

Ulf Hjelmar forsker i kommuner og regioner, herunder evalueringer af indsatser på ældreområdet, børn- og ungeområdet samt sundhedsområdet. Centralt i hans arbejde er et fokus på offentlig-privat samarbejde og sammenhængende løsninger på tværs af organisatoriske skel. Kontakt: 31 55 04 20, ulhj@kora.dk

quote-dummy.jpg

“Begreber som effekt og evidens er godt inde på den kommunale rygrad, men når det gælder innovative tiltag har vi også brug for nogle lidt andre evalueringsgreb. Vi har brug for hurtig viden om, hvordan de afprøvede prøvehandlinger virker. Vi leder derfor tidligt efter de små tegn på, om tiltaget skaber værdi for borgerne eller medarbejderne. Det placerer evaluator i en anden, mere aktiv rolle, hvor en god føling med organisationen er afgørende for værdien. Derfor benytter vi i mange sammenhænge interne evaluatorer, som så både skal have faciliterings- og evalueringskompetence.”

Del citat

Kirsten Besendahl, afdelingsleder Analyse, HR og Udvikling i Tønder Kommune,

Kontakt: 21 35 89 64, kb1@toender.dk