FORMÅL MED EVALUERING

Procentandele af evalueringer, der har et givent formål. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 446.