Tag i Innovationspraktik – og lær noget nyt

Center for Offentlig Innovation har skabt en landsdækkende Innovationspraktik for at gøre det lettere for ansatte på offentlige arbejdspladser at mødes og lære af hinanden – på tværs af den offentlige sektor.

Innovationspraktikken er et årligt tilbagevendende tilbud, der finder sted i uge 37. Praktikken giver nye perspektiver på egne arbejdsmetoder, skaber nye relationer og er derved en mulighed for at møde nye samarbejdspartnere, man ellers ikke var kommet i kontakt med.

Innovationspraktik er et gratis tilbud til alle offentlige arbejdspladser over hele landet og gælder både for ledere og medarbejdere. Deltagerne behøver ikke at arbejde specifikt med innovation, da noget, som er helt almindeligt på én arbejdsplads, kan være nyt og nyttigt for andre.

En arbejdsplads kan blive praktikvært og få besøg af 1-3 praktikanter. Man kan også vælge selv at komme i praktik på en anden arbejdsplads.

Læs mere om værktøjet på COI's hjemmeside