Få faglig sparring og netværk om fondssamarbejde

Kommunernes Fundraisingnetværk er et forum for dialog, vidensdeling og inspiration for kommunale medarbejdere, der til daglig arbejder med fundraising via EU, nationale eller private fonde. Netværket er faciliteret af KL, der samtidig har formuleret tre gode råd til samarbejde med fonde.

Når en offentlig myndighed skal samarbejde med en fond, er det ifølge KL vigtigt at huske på følgende:

1. At kontakt med fondene tidligt i idéfasen er attraktivt for kommunerne, hvis fonden kan give konkret sparring på idéudviklingen og indgå som videnspartner i projektudviklingen.

2. At kommunernes afsæt for samarbejde er og skal være lokalt – projekter, som har krav om mange forskellige partnere eller for høje krav om forskningsunderstøttede analyser i projektet, kan være vanskelige for kommunerne at målrette til egne lokale målsætninger.

3. Såvel projekternes partnere som fondene skal blive bedre til i fællesskab at sikre reel værdiskabelse af de udviklingsprojekter, der søsættes – også på langt sigt.

Kommunernes Fundraisingnetværk mødes tre gange årligt. Læs mere om netværket på KLs hjemmeside