Innovationspartnerskaber – en procesmodel

Udbudsloven fastlægger procedurer for forskellige former for offentlige indkøb og gælder alle offentlige myndigheder. Loven hjemler også en særlig udbudsform kaldet "innovationspartnerskaber".

Innovationspartnerskaber giver på en ny og mere effektiv måde offentlige arbejdspladser mulighed for at skabe innovative løsninger i samarbejde med private leverandører, samtidig med at den offentlige part har en option på at købe løsningen bagefter.

Formålet er at give den offentlige ordregiver bedre mulighed for at købe innovative varer og serviceydelser og at højne kvaliteten af offentlige ydelser.

Erhvervsstyrelsen har udviklet en procesmodel, som guider den offentlige og private part igennem et succesfuldt innovationspartnerskab. Modellen følger fem overordnede faser med tilhørende formål, opmærksomhedspunkter og succeskriterier: opstart, markedsdialog, udbud, innovationsforløb og indkøb.

Læs mere om værktøjet på Bedre Udbuds hjemmeside