Kom godt i gang med samarbejdet med vidensinstitutioner

Roskilde Universitet (RUC) har udarbejdet en miniguide til, hvordan man kommer godt og hurtigt i gang med et eventuelt samarbejde med universitetet. Guiden kan også tjene til inspiration, hvis du har et samarbejde i tankerne med landets øvrige højere læreanstalter.

Du kan afklare, om et eventuelt samarbejde med RUC kan etableres, ved hjælp af 6 lette trin:

1) Skitsér din ambition og udfordring; 2) Kontakt RUC, og afklar i fællesskab, om udfordringen passer til et forskningssamarbejde; 3) Involver relevante forskere – også på tværs af videnskabelige discipliner; 4) Gennemfør yderligere afklaring – måske ligger løsningen lige for, kan der henvises til andre eller er der basis for et udviklingssamarbejde? 5) Er der enighed om et samarbejde, kan arbejdet gå i gang; der kan være behov for at søge medfinansiering eller involvere yderligere samarbejdspartnere. 6) Endelig vil samarbejdet blive evalueret løbende undervejs: Sker den forventede fremdrift, opnås der nye indsigter, der fordrer nye veje, eller fordrer samarbejdet involvering af nye aktører for at komme videre?

Lær mere om værktøjet på RUCs hjemmeside