Mål kvaliteten af din samskabende innovation med SAMSON

Den norske pendant til Kommunernes Landsforening, KS, har udviklet værktøjet SAMSON, der både kan måle kvaliteten og identificere profilen af en samskabende innovation. SAMSON er udformet på grundlag af en række spørgsmål om de enkelte projekter, som skal besvares af de involverede parter. Man får derved en model, der viser, hvilke parametre de pågældende er stærke på, og hvor der kan ske forbedringer. Værktøjet er tænkt som et dialogværktøj, der kan guide processen, men også kan anvendes til evaluering af en samskabende innovation.

Læs mere om værktøjet på KS' hjemmeside