Værktøj

Fælles sprog og fælles ramme med projektmodel

Socialforvaltningen i Københavns Kommune (SOF) har udviklet en projektmodel, der har til formål at styrke og udbrede projektarbejde i SOF. Med en fælles ramme for projektarbejdet kan de involverede nemmere samarbejde på tværs og sikre den løbende videndeling. Læs mere
Værktøj

Tag i Innovationspraktik – og lær noget nyt

Center for Offentlig Innovation har skabt en landsdækkende Innovationspraktik for at gøre det lettere for ansatte på offentlige arbejdspladser at mødes og lære af hinanden – på tværs af den offentlige sektor. Læs mere
Værktøj

Innovationspartnerskaber – en procesmodel

Erhvervsstyrelsen har udviklet en procesmodel, som guider den offentlige og private part igennem et succesfuldt innovationspartnerskab. Læs mere
Værktøj

Mål kvaliteten af din samskabende innovation med SAMSON

Den norske pendant til Kommunernes Landsforening, KS, har udviklet værktøjet SAMSON, der både kan måle kvaliteten og identificere profilen af en samskabende innovation. Læs mere
Værktøj

Find råd og viden om samarbejde med frivillige foreninger

Center for Frivilligt Socialt Ansvar har samlet 50 rådgivningsguider, værktøjer og øvelser, faktaguider og videoguider, som giver dig svar på spørgsmål om f.eks. love og regler, bestyrelsesarbejde, udvikling og samarbejde med frivillige og foreninger. Læs mere
Værktøj

Kom godt i gang med samarbejdet med vidensinstitutioner

Roskilde Universitet (RUC) har udarbejdet en miniguide til, hvordan man kommer godt og hurtigt i gang med et eventuelt samarbejde med universitetet. Læs mere
Værktøj

Få faglig sparring og netværk om fondssamarbejde

Kommunernes Fundraisingnetværk er et forum for dialog, vidensdeling og inspiration for kommunale medarbejdere, der til daglig arbejder med fundraising via EU, nationale eller private fonde. Læs mere
Værktøj

Find det rette innovationsværktøj

Værktøjsnavigatøren, udviklet af OPSI, giver adgang til hundredvis af frit tilgængelige innovationsværktøjer, udviklet og brugt af innovatører i offentlige, private, akademiske og non-profit-sektorer i OECD-landene. Læs mere